CLÀUSULA SÒL. AUTÒNOMS LLESTOS PER A RECLAMAR.

 

Si com autònom vas demanar un préstec hipotecari pel teu negoci, pot ser que incorpori una clàusula sòl.

La jurisprudència ja us dona la raó i ELS AUTÒNOMS podeu reclamar per la incorporació d’aquesta clàusula en el vostre préstec.

Si vols saber-ne més, en què t’ha afectat i com identificar-la, segueix-me.

Comencem pel principi, què és una clàusula sòl?

Bàsicament és una imposició del banc que té per objectiu que no s’apliqui la baixada d’interès pactat en la teva hipoteca. Així doncs, la banca sempre guanya.

És a dir, si en la teva hipoteca s’estableix, per exemple, un interès del 2%, et pots trobar amb un sòl que digui el següent:

“S’acorda i es pacta expressament que el crèdit objecte d’aquest contracte en cap cas meritarà un tipus d’interès inferior al TRES AMB CINQUANTA per cent nominal anual, com a resultat de les successives revisions.”

D’aquesta manera, tot i haver pactat un interès baix, no et serà d’aplicació per existir la clàusula sòl i a la teva hipoteca se li aplicaria un 3,5% d’interès.

En què m’ha afectat la seva aplicació?

En una qüestió bàsica i fonamental. Has pagat més diners del que te corresponia.

Però ara ve el quid de la qüestió. ¡¡¡¡¡¡EL POTS RECUPERAR!!!!!!!

Si t’interessa, segueix llegint.

Como puc recuperar els diners pagats de més?

Seguint els següents passos:

  • Presentar una reclamació extrajudicial a la teva entitat bancaria.
  • Presentar una demanda judicial.

Reclamació extrajudicial.

A través d’un escrit dirigit a la teva entitat bancària, en el que identificaràs el número de préstec hipotecari, sol·licitaràs la nul·litat de la clàusula sòl i el reintegrament de les quantitats pagades de més.

Per la meva experiència et dic, que rebràs una resposta del banc en la que et dirà que la teva hipoteca és molt clara i comprensible i, que ja sabies el que estaves signant, per tant, no tenen obligació de tornar-te res.

Una vegada rebis la carta és el moment de posar tota la carn a la graella i buscar l’assessorament adequat per interposar la demanda i iniciar el procediment judicial.

Demanda judicial.

Aquí demanaràs de nou la nul·litat de la clàusula  i el reintegrament del que s’ha pagat de més. Amb una diferència; ara decidirà el jutge.

MOLT IMPORTANT, el banc haurà de provar que et va donar tota la informació precontractual i contractual necessària perquè tinguessis l’oportunitat real de conèixer l’existència de la clàusula sòl i el seu abast.

I aquí és on se sol produir la manca de prova.

Els bancs tenen molt difícil superar aquesta càrrega de la prova, pel que si com hipotecant confirmes que no tenies constància de la inclusió d’aquesta clàusula i que no sabies quina repercussió tenia en la teva economia, el jutge es decantarà al teu favor.

Decidit/da a recuperar els teus diners?

¡¡¡No esperis més!!!

Concerta una visita amb mi i comencem a treballar.