Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web www.juditadvocada.cat, així com les xarxes socials i/o qualsevol lloc web associat, en endavant el “lloc web” li pertanyen a Judit Lucas Fauchs, amb domicili a 17162 – Bescanó, en endavant Judit Lucas Fauchs, i el correu electrònic de contacte del qual és tescolto@juditadvocada.cat

Per a més detalls sobre la direcció, si us plau escriure a tescolto@juditadvocada.cat. S’exposa parcialment l’adreça del titular del lloc web per motius de seguretat personal.

TERMES I CONDICIONS

 

ÚS I APLICACIÓ

Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de www.juditadvocada.cat com per a aquelles altres que hagin estat creades per Judit Lucas Fauchs i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

 

USUARIS

S’entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori.

 

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari vol contactar amb Judit Lucas Fauchs podrà enviar un correu electrònic a l’adreça tescolto@juditadvocada.cat

 

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a Judit Lucas Fauchs i està protegit per lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

 

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de Judit Lucas Fauchs, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

 

Judit Lucas Fauchs es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Judit Lucas Fauchs no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Judit Lucas Fauchs és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts a la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies , àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense l’autorització de Judit Lucas Fauchs.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de Judit Lucas Fauchs, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l’autoria de Judit Lucas Fauchs i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Judit Lucas Fauchs ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

 

MODIFICACIONS

Judit Lucas Fauchs es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

 

ENLLAÇOS

Judit Lucas Fauchs no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Judit Lucas Fauchs es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

 

GARANTÍA DE RESULTATS

Judit Lucas Fauchs no es farà responsable per l’èxit o el fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix Judit Lucas Fauchs. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat pel Judit Lucas Fauchs.

Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment Judit Lucas Fauchs substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.

 

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o client podrà escriure a tescolto@juditadvocada.cat per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí.

 

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

Judit Lucas Fauchs podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense avís previ i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

 

ACCIONS LEGALS

Judit Lucas Fauchs pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Bescanó, Girona, Espanya, per ser el domicili del titular del lloc web.