DIGUES ADÉU ALS TEUS DEUTES

Com la Llei de la Segona Oportunitat t’ajuda a reduir, i, fins i tot, eliminar, els teus deutes.

 Fes això per eliminar els teus deutes

La teva situació econòmica et preocupa?

Vols cancel·lar els teus deutes?

Llavors,

Tinc la solució. Es diu Llei de la Segona Oportunitat. Un procediment àgil que et permetrà seguir endavant amb la teva vida sense càrregues econòmiques.

A vegades, ens enfrontem amb situacions econòmiques delicades que ens fan sentir que mai sortirem d’aquest sotrac.

És como un malson.

Et confirmo que no es agradable per a ningú sentir l’alè al clatell cada vegada que el banc truca per a reclamar el deute.

Però no et preocupis, perquè en aquesta vida hi ha solució per a (quasi) tot. 

En aquest post trobaràs:

 • La solució para eliminar els teus deutes.
 • Una forma àgil que et permetrà seguir endavant amb la teva vida, oblidant-he, per fi, de les càrregues econòmiques.

Segur que has sentir parlar de la Llei de la Segona Oportunitat. T’estàs plantejant acollir-te a aquesta Llei, però encara no tens molt clar com funciona.

Segueix llegint per saber com sortir d’aquesta situació.

Qui pot acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat?

La Llei de la Segona Oportunitat regula un procediment per a particulars i autònoms, que es troben en una situació de sobreendeutament, pels deutes que no han pogut liquidar.

3 requisits que has de complir per poder iniciar el procés.

Per poder-te acollir a la Llei has de complir aquests requisits:

 • Demostrar que no tens patrimoni suficient per pagar els deutes o que aquest ja s’ha liquidat.
 • El teu deute total no pot superar els 5 milions d’euros.
 • La bona fe del deutor.

A què em refereixo quan parlo de bona fe del deutor?

Per tal que es consideri que ets un deutor actua de bona fe, has de reunir els següents requisits:

 • Has d’acreditar que s’ha intentat un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, prèviament a iniciar el procés de cancel·lació dels deutes.
 • No t’has acollit a la Llei de la Segona Oportunitat en los 10 anys anteriors.
 • No pots tenir condemnes per delictes contra: patrimoni, falsedat documental, Hisenda Pública, Seguretat Social o drets dels treballadors. Es tenen en compte els últims 10 anys.
 • No has hagut de refusar una oferta de treball, que es consideri adequada a les teves capacitats, en los últims 4 anys.
 • Pels autònoms, no pot existir una declaració de culpabilitat per delictes econòmics o socials.

En què consisteix el procediment?

Ens trobem, bàsicament, amb dues fases:

 • L’acord extrajudicial
 • i el benefici d’exoneració dels deutes.

L’acord extrajudicial.

Consisteix en la celebració d’una reunió amb els creditors.

En aquesta reunió intervindrà un mediador concursal, designat pel notari a qui abans vas sol·licitar acollir-te a la Llei de la Segona Oportunitat.

Per tant, el primer pas per accedir a l’acord extrajudicial, és sol·licitar-lo davant Notari, si ets persona física, o davant el Registrador Mercantil o Cambra de Comerç, si ets autònom.

Pla i calendari de pagaments

Durant aquesta fase, es proposarà un pla i un calendari de pagaments per tal que el deutor pugui fer front als deutes. Aquest procés podrà durar com a màxim dos mesos, segons estipula la Llei.

En aquest pla es s’estableixen terminis per a liquidar el deute,  proposant-se quita o rebaixa de la quantia total deguda. La quantitat que proposem pagar es pot ajornar màxim 5 anys, essent el primer any de carència.

Els pagaments que es proposen poden ser mensuals, trimestrals, anuals… Qui proposa el pla, escull la modalitat.

L’objectiu d’aquest pas es dona la possibilitat als creditors que rebin algun pagament en el futur.

Per la meva experiència, el més habitual, és que aquest acord es refusi, i, per tant, no hi hagi acord.

El benefici d’exoneració.

Si en la fase anterior no s’arriba a cap acord, començarà la fase del concurso consecutiu on el jutge podrà exonerar el 100% del deute.

Quins deutes es poden cancel·lar?

Es pot cancel·lar qualsevol tipus de deute, llevat:

 • Els deutes contrets amb posterioritat a l’inici del procediment de la Llei de la Segona Oportunitat.
 • Les que es tinguin amb Hisenda i Seguretat Social.
 • Els crèdits hipotecaris.
 • Les pensions d’aliments.

Cal dir que, s’està observant una tendència a incloure en el procés els deutes amb Hisenda i Seguretat Social i ja comencen a sortir resolucions a favor de la seva cancel·lació.

En relació a les hipoteques, si heu venut la vivenda o bé heu estat part en un procés d’execució hipotecària, i amb aquestes actuacions no s’ha liquidar l’hipoteca, la quantitat restant sí és objecte d’exoneració en aplicació d’aquesta Llei.

Els deutes queden eliminats per sempre?

Desapareixeran de manera efectiva al cap de 5 anys de la declaració del BEPI. És el termini que estipula la llei per a revisar el cas, si els creditors ho sol·liciten, però durant aquest període no s’hauran de pagar els deutes.

Quins beneficis m’aporta aquesta Llei?

Són clars:

 • Tornar a demanar finançament.
 • Desaparèixer dels llistats de morositat.
 • Tornar a tenir targetes de crèdit.
 • Començar una nova vida.

Si estàs en aquesta situació, escriu-me. T’ajudaré a començar de nou.