Judit-Advocada

MICROCRÈDITS, TARGETES, DEUTES… ME’N PUC SORTIR?

Sí, i rotund!

La nostra societat de consum, a vegades, ha comportat que ens sobre endeutem perquè, o bé era fàcil obtenir finançament per part de les entitats, o  bé perquè hem adquirit coses que realment no necessitàvem i que ens han comportat haver d’assumir una despesa considerable.

En aquest context és on pren més força la Llei de la Segona Oportunitat, una eina encara un xic desconeguda, però amb bons resultats.

Pel cas que, com diu la Llei Concursal, no es pugui complir regularment amb les seves obligacions exigibles, és quan ens podem plantejar la utilització d’aquest mecanisme.

Si es compleixen els requisits que s’indiquen a la Llei, i la majoria de particulars, pimes i autònoms es compleixen, ens podrem acollir a la Llei de la Segona Oportunitat.

Aquesta llei és una modificació de la Llei Concursal que ens permet deixar de pagar de manera immediata tots els deutes pendents, gaudint a la vegada una protecció legal, que és la recollida a l’art. 5 LC.

Mentre durin els efectes de l’art. 5, ens ocuparem de negociar de la millor manera possible, com reprendre el pagament una vegada solucionada la situació d’insolvència.

En cas que la situació d’insolvència s’allargui i, per tant, no es puguin assumir els pagaments pendents, en aquest moment es procedirà a la negociació de l’Acord Extrajudicial de Pagaments amb l’ajuda d’un mediador concursal.

Aquesta nova situació pot derivar en:

 

  • O bé s’accepta la proposta del nou pla de pagaments, el qual primer haurà estat aprovat per tu, perquè tens la confiança que el podràs assumir.
  • O bé es refusa.

 

Pel cas que es refusi, llavors anirem al concurs de creditors consecutiu, en el qual com a deutor/a podràs demanar l’exoneració de tots els deutes pendents, i per això, caldrà complir els requisits legals que fixa l’art. 178 bis LC.